Privaatsuspoliitikast

Privaatsuspoliitikast

 

sissejuhatus

 

Juurdepääsu või kasutamise kaudu www.homt.net („Veebisait”), veebisait, mida haldab ja haldab HOMT.LTD („Ettevõte”, „meie”, „meie” või „meie”), nõustute selles privaatsuseeskirjades kirjeldatud teabe kogumise, avalikustamise ja kasutamise tavadega .

 

See privaatsuseeskiri kehtib kõigi meie poolt pakutavate teenuste kohta ja sätestab, kuidas me võime veebisaidi kasutajatega seotud teavet koguda, kasutada ja avalikustada.

 

Veebisait pakub platvormi, mis ühendab tulede müüjaid ja ostjaid. Veebisait on uuenduslik valgustite hankimise platvorm, mis ühendab müüjat ja ostjaid otse ilma vahendaja vajaduseta. Müüjad võivad olla nii tootjad kui ka levitajad, samal ajal kui ostjad võivad olla jaemüüjad, töövõtjad või lõppkasutajad, kes peavad hankima märkimisväärset hulka valgustit. Veebisait võimaldab ostjatel esitada müüjatele hinnapakkumiste taotlusi. Vastuseks saavad müüjad saata nendele ostjatele oma hinnapakkumised ja lukustada tehing (“Teenused”).

 

Veebisaidi, sealhulgas kõigi siin esitatud materjalide ja kõigi meie poolt pakutavate teenuste kasutamisel kehtivad eraldi tingimused ja järgmised privaatsuseeskirjad.

Informatsiooni kogume

 

 • Teie privaatsus on meile oluline ja oleme astunud samme tagamaks, et me ei koguks teie käest rohkem teavet, kui on vaja meie teenuste pakkumiseks ja teie konto kaitsmiseks.

 

 • Me võime töödelda järgmisi teie isikuandmeid:
  • Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („teie” või „kasutaja”) kohta. See teave võib sisaldada eelkõige viidet identifikaatorile, näiteks teie nimi, aadress, identifitseerimisnumber, asukoha andmed, ärinimi, ettevõtte aadress või mis tahes muu dokument, mida võime pidada vajalikuks teenuste osutamiseks. Kui võtate meiega ühendust mõne allpool nimetatud suhtlusviisi kaudu, võidakse teie e-posti aadress lisada meie meililisti, kust saate igal ajal tellimuse tühistada, kasutades iga e-posti aadressil tellimuse tühistamise linki või võttes meiega ühendust aadressil [meiliga kaitstud]
  • Suhtlusandmed võivad hõlmata mis tahes suhtlust, mille saadate meile meie veebisaidil oleva kontaktivormi kaudu, kõne, e-posti, teksti, sotsiaalmeediasõnumite, sotsiaalmeedias postituse või muu suhtluse kaudu, mille saadate meile. Töötleme neid andmeid teiega suhtlemise, dokumentide pidamise ning õiguslike nõuete loomise, tagakiusamise või kaitsmise eesmärgil. Selle töötlemise seaduslikuks aluseks on meie õigustatud huvid, milleks on sel juhul vastata meile saadetud teadetele, pidada arvestust ning seaduslikke nõudeid esitada, neid järgida või kaitsta.
  • Tehnilised andmed võivad sisaldada andmeid meie veebisaidi ja võrguteenuste kasutamise kohta, näiteks teie IP-aadress, sisselogimisandmed, üksikasjad brauseri kohta, meie veebisaidi lehtede külastuse pikkus, lehtede vaated ja navigatsiooniteed, üksikasjad mitu korda kasutate meie veebisaiti, ajavööndi sätteid ja muud tehnoloogiat seadmetel, mida kasutate meie veebisaidile pääsemiseks. Nende andmete allikas on meie analüüsi jälgimissüsteemist. Töötleme neid andmeid meie veebisaidi ja muude võrguteenuste kasutamise analüüsimiseks, oma ettevõtte ja veebisaidi haldamiseks ja kaitsmiseks, teile asjakohase veebisaidi sisu ja reklaamide edastamiseks ning meie reklaamimise tõhususe mõistmiseks. Selle töötlemise seaduslik alus on meie õigustatud huvid, milleks on sel juhul võimaldada meil oma veebisaiti ja oma ettevõtet õigesti hallata ning oma äri laiendada ja otsustada oma turundusstrateegia üle.
  • Turundusandmed võivad sisaldada andmeid meie veebisaidi ja võrguteenuste kasutamise kohta, näiteks teie IP-aadress, sisselogimisandmed, üksikasjad brauseri kohta, meie veebisaidi lehtede külastuse pikkus, lehtede vaated ja navigatsiooniteed, üksikasjad mitu korda kasutate meie veebisaiti, ajavööndi sätteid ja muud tehnoloogiat seadmetel, mida kasutate meie veebisaidile pääsemiseks. Nende andmete allikas on meie analüüsi jälgimissüsteemist. Töötleme neid andmeid meie veebisaidi ja muude võrguteenuste kasutamise analüüsimiseks, oma ettevõtte ja veebisaidi haldamiseks ja kaitsmiseks, teile asjakohase veebisaidi sisu ja reklaamide edastamiseks ning meie reklaamimise tõhususe mõistmiseks. Selle töötlemise seaduslik alus on meie õigustatud huvid, milleks on sel juhul võimaldada meil oma veebisaiti ja oma ettevõtet õigesti hallata ning oma äri laiendada ja otsustada oma turundusstrateegia üle.

 

 • Võime kasutada isikuandmeid, suhtlusandmeid, tehnilisi andmeid ja turundusandmeid („andmed”) selleks, et pakkuda teile teenuseid ja edastada teile asjakohast veebisaidi sisu ja reklaame ning mõõta või mõista teie pakutavate reklaamide tõhusust. Me võime selliseid andmeid kasutada ka muude turunduskommunikatsioonide saatmiseks teile.

 

Vastutava töötleja nimi ja aadress  

 

 • Andmete vastutav töötleja andmekaitse üldmääruse (GDPR), muude Euroopa Liidu liikmesriikides kohaldatavate andmekaitseseaduste ja muude andmekaitsega seotud sätete tähenduses on:

 

Nõusolek ja selle tagasivõtmine  

 

 • Meie veebisaiti külastades annate meile nõusoleku teie andmete kasutamiseks vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale. Teenuste pakkumiseks on vaja, et me koguksime teie kohta kogu asjakohase ja vajaliku teabe teie kohta.
 • Kui muudate meelt, võite igal ajal tagasi võtta oma nõusoleku teiega ühenduse võtmiseks teie teabe jätkuvaks kogumiseks, kasutamiseks või avalikustamiseks, võttes meiega ühendust aadressil [meiliga kaitstud]

 

Reklaammeil  

 

 • Nõustute, et veebisait ja / või kolmandad isikud võivad aeg-ajalt saata teile e-kirju, mis pakuvad tooteid ja teenuseid, sisaldavad reklaame, tutvustusi, tellimusi või registreerimispõhiseid teenuseid või muud materjali. Kui soovite sellise e-kirja saamise lõpetada, võite sellest loobuda, kirjutades meile e-posti teel aadressil [meiliga kaitstud] Seejärel värskendatakse teie eelistusi.

 

Kuidas me andmeid kasutame ja töötleme  

 

 • Teie poolt kogutud andmeid võidakse kasutada teenuste osutamiseks ja teie vajadustega seotud teenuste ja programmide paremaks mõistmiseks, teiega vastamiseks ja meie teenustega seotud küsimustele vastamiseks.
 • Me ei rendi ega müü teie andmeid teistele. Me võime andmeid salvestada kohtadesse, mis ei kuulu ettevõtte otsese kontrolli alla (näiteks serverites või andmebaasides, mis asuvad koos hostiteenuse pakkujatega).
 • Kui edastate meile mingeid andmeid, loetakse, et olete volitanud meid neid andmeid koguma, säilitama ja kasutama järgmistel eesmärkidel:
  1. Oma identiteedi kinnitamine;
  2. Klienditeeninduse pakkumine ja küsimustele vastamine, tagasiside või vaidlused;
  3. Avalikustades sellise teabe, mida võib olla vaja ükskõik millise ülalnimetatud eesmärgi jaoks või mida nõuavad seadused, määrused ja juhised või mis puudutab mis tahes uurimisi, nõudeid või võimalikke nõudeid, mis on esitatud meie vastu või meie vastu;
  4. Pakkuda ja hooldada Teenuseid;
  5. Teavitame teid muudatustest meie teenustes;
 • Me tagame, et:
  1. Ükskõik millise osapoole nimel meie nimel ja nimel töödeldavad andmed kogutakse ja töödeldakse õiglaselt ja seaduslikult;
  2. Teile on alati teada andmete kogumise põhjused ja antakse üksikasjad eesmärgi (eesmärkide) kohta, milleks andmeid kasutatakse;
  3. Andmeid kogutakse ainult sel määral, mis on vajalik eesmärgi (eesmärkide) saavutamiseks, milleks neid nõutakse;
  4. Andmeid ei säilitata kauem, kui on vaja eesmärgi (otstarvete) jaoks, milleks neid nõutakse.
  5. Kui küpsiseid või muid sarnaseid tehnoloogiaid veebis kasutatakse, tuleb neid kasutada rangelt vastavalt seadusele;
  6. Teid teavitatakse, kui teie veebis esitatud andmeid ei saa teie soovil tavaolukorras täielikult kustutada ning kuidas taotleda, et kustutaksime nende andmete muud koopiad, kui see on teie õiguses;
  7. Kõiki andmeid hoitakse ohutul viisil, kasutades andmete kaitsmiseks kõiki asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid;
  8. Kõiki andmeid edastatakse turvaliselt, sõltumata sellest, kas neid edastatakse elektrooniliselt või paberkandjal.
  9. Saate oma õigusi hõlpsalt ja takistusteta täielikult kasutada.

 

Andmete avalikustamine  

 

 • Me ei saa hoida teie andmeid privaatsetena vastusena kohtumenetlusele, st kohtuotsusele või kohtukutsele või õiguskaitseorgani taotlusele. Kui meie arvates peetakse sobivaks uurida, ennetada või võtta meetmeid seoses ebaseadusliku tegevusega, pettusekahtlusega, olukordadega, mis hõlmavad potentsiaalset ohtu mõne inimese füüsilisele ohutusele, meie kasutustingimuste rikkumistele või kui seadusega on muul viisil nõutud , võime olla sunnitud andmeid ja isikuandmeid avaldama. Lisaks jätame endale õiguse ülevõtmise, ühinemise või omandamise korral edastada teie andmed uuele platvormile.
 • Võime andmeid avaldada heas usus, et selline tegevus on vajalik, et:
  1. täitma juriidilist kohustust
  2. kaitsta ja kaitsta meie õigusi või vara
  3. vältida või uurida võimalikke rikkumisi
  4. kaitsta teenuse kasutajate või avalikkuse isiklikku turvalisust
  5. kaitsta juriidilise vastutuse eest
 • Vajaduse korral võime teie andmed avaldada ja edastada ka meie professionaalsetele nõustajatele, õiguskaitseorganitele, kindlustusandjatele, valitsus- ja regulatiivsetele ning muudele organisatsioonidele.

 

 

 

 

Data Storage  

 

 • Teie andmeid võidakse säilitada ja töödelda serverites Ameerika Ühendriikides, Euroopas või mõnes muus riigis, kus Veebisait või selle tütarettevõtted, sidusettevõtted või teenusepakkujad hooldavad.
 • Veebisait võib edastada andmeid sidusüksustele või teistele kolmandatele isikutele piiriüleselt ja teie riigist või jurisdiktsioonist teistele riikidele või jurisdiktsioonidele üle maailma. Teie nõusolek selle privaatsuspoliitikaga, millele järgneb sellise teabe esitamine, näitab teie nõusolekut selle edastamisega.
 • Teeme kõik mõistlikult vajalikud sammud tagamaks, et teie andmeid töödeldakse turvaliselt ja vastavalt käesolevale privaatsuseeskirjadele ning teie andmeid ei edastata organisatsioonile või riigile, välja arvatud juhul, kui on olemas piisavad kontrollid, sealhulgas teie andmete turvalisus. ja muud isiklikku teavet.
 • Me säilitame teie andmeid eelistatult nii kaua, kui on vaja nende kogutud eesmärkide täitmiseks, sealhulgas selleks, et täita mis tahes seaduslikke nõudeid, vaadake jaotist kindlustusnõuete ja aruandlusnõuete kohta. Otsustades, milline on õige aeg andmete säilitamiseks, uurime nende kogust, olemust ja tundlikkust, loata kasutamisest või avalikustamisest tulenevat potentsiaalset kahjuriski, töötlemise eesmärke, kui neid on võimalik saavutada muul viisil ja juriidiliste nõuetega.

 

Kuidas me teie infot kaitseme  

 

 • Salvestame kõik teie veebisaidi kaudu esitatud andmed turvalises andmebaasis. Veebilehele loata juurdepääsu vältimiseks, andmete täpsuse säilitamiseks ja meie valduses oleva teabe korrektse kasutamise tagamiseks kasutame äriliselt mõistlikke turvameetodeid.
 • Veebisaidi registreeritud kasutajate jaoks võidakse teie isiklikku teavet (kui see on olemas) vaadata teie konto kaudu, mis on kaitstud parooliga. Soovitame oma salasõna mitte kellelegi avaldada. Meie töötajad ei küsi teilt kunagi parooli soovimatu telefonikõne või e-posti teel. Kui jagate arvutit teistega, ei tohiks te valida sisselogimisteabe (nt kasutajatunnuse ja parooli) salvestamist sellesse jagatud arvutisse. Kui olete sessiooni lõpetanud, logige kindlasti oma kontolt välja ja sulgege brauseriaken.
 • Me tegeleme teie privaatsuse ja andmete kaitsega, kuid me ei saa tagada ega garanteerida teie edastatud andmete turvalisust ega garanteerida, et teie andmetele ei pääse juurde, neid ei avaldata, muudetaks ega hävitataks, kui rikume mõnda meie tööstuse standardset füüsilist, tehnilist. või juhtimismeetmed.
 • Kõik teie edastatud andmed jäävad meile alles ja neile pääsevad juurde meie töötajad, kõik meie poolt kaasatud teenusepakkujad ja kolmandad isikud.

 

Kasutajate õigused  

 

 • Võite kasutada teatud õigusi seoses meie töödeldavate andmetega. Eelkõige on teil õigus teha järgmist:

 

  • Kinnituse õigus

 

Teil on Euroopa seadusandja antud õigus saada ettevõttelt kinnitust selle kohta, kas teiega seotud isikuandmeid töödeldakse või mitte. Kui soovite seda kinnitusõigust kasutada, võite igal ajal meiega ühendust võtta aadressil [meiliga kaitstud]

 

 

 

 

  • Juurdepääsuõigus

 

Teil on Euroopa seadusandja antud õigus saada ettevõttelt igal ajal tasuta teavet teie isikuandmete kohta ja selle teabe koopiat. Lisaks annavad Euroopa direktiivid ja määrused teile juurdepääsu järgmisele teabele:

   • töötlemise eesmärgil;
   • asjaomaste isikuandmete kategooriad;
   • saajad või vastuvõtjate kategooriad, kellele isikuandmeid on avaldatud või avalikustatakse, eelkõige kolmandate riikide või rahvusvaheliste organisatsioonide saajad;
   • õigus esitada kaebus järelevalveasutusele;
   • kui isikuandmeid teilt ei koguta, siis kogu olemasolev teave nende allika kohta;
   • automatiseeritud otsuste tegemine, sealhulgas profiilide koostamine, millele on viidatud GDPR-i artikli 22 lõigetes 1 ja 4, ja vähemalt nendel juhtudel asjakohane teave asjassepuutuva loogika kohta, samuti selle olulisus ja kavandatavad tagajärjed selline töötlemine sinu jaoks.

 

  • Õigus parandustele

 

Teil on Euroopa seadusandja antud õigus saada ettevõttelt põhjendamatu viivituseta teie kohta käivate ebaõigete isikuandmete parandamine. Töötlemise eesmärke arvesse võttes on teil õigus nõuda mittetäielike isikuandmete täielikku vormistamist, sealhulgas täiendava avalduse esitamise kaudu

 

Kui soovite seda juurdepääsuõigust kasutada, võite igal ajal meiega ühendust võtta aadressil [meiliga kaitstud]

 

  • Kustutamisõigus (õigus olla unustatud)

 

Teil on Euroopa seadusandja antud õigus nõuda ettevõttelt põhjendamatu viivituseta teie kohta käivate isikuandmete kustutamist ja kui üks järgmistest põhjustest kehtib, on ettevõttel kohustus kustutada isikuandmeid liigse viivituseta. kuna töötlemine pole vajalik:

   • Isikuandmeid töödeldakse või töödeldakse muul viisil.
   • Te võtate tagasi nõusoleku, millel töötlemine põhineb, vastavalt GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktile a või GDPR-i artikli 9 lõike 2 punktile a, ja kui selleks pole muud õiguslikku alust töötlemine.
   • Te vaidlustate töötlemise vastavalt GDPR artikli 21 lõikele 1 ja töötlemiseks ei ole ülekaalukaid õigustatud aluseid või vaidlustate töötlemise vastavalt GDPR artikli 21 lõikele 2.
   • Isikuandmeid on ebaseaduslikult töödeldud.
   • Isikuandmed tuleb kustutada, et täita äriühingu suhtes kehtivat liidu või liikmesriigi seaduses sätestatud juriidilist kohustust.
   • Isikuandmeid on kogutud seoses GDPR artiklis 8 (1) osutatud ühiskonna teenuste teabeteenustega.

 

Kui ilmneb üks ülalnimetatud põhjustest ja soovite taotleda ettevõtte salvestatud isikuandmete kustutamist, võite igal ajal meiega ühendust võtta aadressil [meiliga kaitstud]

 

Kui ettevõte on avalikustanud isikuandmed ja on vastavalt artikli 17 lõikele 1 kohustatud isikuandmed kustutama, võtab ta olemasolevat tehnoloogiat ja rakendamise kulusid arvesse võttes mõistlikke samme, sealhulgas tehnilisi meetmeid, et teavitada teisi vastutavaid töötlejaid. selliste isikuandmete töötlemine, mille olete taotlenud sellistelt vastutavate töötlejate käest kustutada nende isikuandmetega seotud lingid või neid kopeerida või kopeerida, niivõrd kui töötlemine pole vajalik. Ettevõtte töötajad korraldavad üksikjuhtudel vajalikud meetmed.

 

  • Töötlemise piiramise õigus

 

Teil on Euroopa seadusandja antud õigus saada ettevõttelt töötlemispiirang, kui kehtib üks järgmistest tingimustest:

   • Isikuandmete õigsuse vaidlustab andmesubjekt aja jooksul, mis võimaldab ettevõttel kontrollida isikuandmete õigsust.
   • Töötlemine on ebaseaduslik ning andmesubjekt on vastu isikuandmetele ja taotlustele.
   • Ettevõte ei vaja töötlemiseks enam isikuandmeid, vaid andmesubjekt nõuab neid õiguslike nõuete seadmiseks, teostamiseks või kaitsmiseks.
   • Olete esitanud töötlemise kohta vastuväiteid vastavalt GDPR artikli 21 lõikele 1, kuni kontrollitakse, kas ettevõtte õigustatud alused on teie omadest kõrgemad.

Kui üks ülalnimetatud tingimustest on täidetud ja soovite taotleda ettevõtte säilitatavate isikuandmete töötlemise piiramist, võite igal ajal pöörduda ettevõtte poole.

 

  • Õigus andmete ülekandmisele

 

Teil on Euroopa seadusandja antud õigus saada teie kohta isikuandmeid, mis edastati ettevõttele struktureeritud, tavapäraselt kasutatavas ja masinloetavas vormis. Teil on õigus edastada neid andmeid takistusteta teisele vastutavale töötlejale ettevõttelt, kellele isikuandmed on edastatud, kui töötlemine põhineb nõusolekul vastavalt artikli 6 lõike 1 punktile a. GDPR või selle artikli 9 lõike 2 punkt a või leping vastavalt GDPR artikli 6 lõike 1 punktile b ning töötlemine toimub automatiseeritud viisil, kui töötlemine ei ole vajalik avalikes huvides läbiviidava ülesande täitmiseks ega ettevõttele antud avaliku võimu teostamiseks.

Andmete teisaldamise õiguse tagamiseks võite igal ajal meiega ühendust võtta.

 

  • Õigus esitada vastuväiteid

 

Teil on Euroopa seadusandja antud õigus oma konkreetse olukorraga seotud põhjustel igal ajal vaidlustada teiega seotud isikuandmete töötlemist, mis põhineb artikli 6 lõike 1 punktidel e või f. ) GDPR. See kehtib ka nendel sätetel põhineva profileerimise kohta.

Ettevõte ei töötle enam isikuandmeid vastuväite korral, välja arvatud juhul, kui suudame tõendada andmesubjekti huve, õigusi ja vabadusi ületava töötlemise kaalukaid õigustatud aluseid või seadusest tulenevate nõuete kehtestamist, kasutamist või kaitsmist. .

 

Kui ettevõte töötleb isikuandmeid otseturunduse eesmärgil, on teil õigus igal ajal esitada vastuväiteid teiega seotud isikuandmete töötlemisele sellise turunduse jaoks. See kehtib profileerimise kohta niivõrd, kuivõrd see on seotud sellise otseturundusega. Kui te vaidlustate ettevõtte töötlemise otseturunduse eesmärgil, ei töötle ettevõte neil eesmärkidel enam isikuandmeid.

 

Lisaks on teil konkreetse olukorraga seotud põhjustel õigus vastavalt GDPR artikli 89 lõikele 1 esitada vastuväiteid teiega seotud isikuandmete töötlemisele ettevõtte poolt teaduslikel või ajaloolistel uurimistöödel või statistilistel eesmärkidel, välja arvatud juhul, kui töötlemine on vajalik avaliku huviga seotud ülesannete täitmiseks. Vastuväidete esitamise õiguse kasutamiseks võite meiega ühendust võtta.

 

  • Automatiseeritud individuaalsete otsuste tegemine, sealhulgas profiilide koostamine

 

Teil on Euroopa seadusandja antud õigus, et teie suhtes ei kohaldataks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlemisel, sealhulgas profiilide koostamisel, mis tekitab teie suhtes õiguslikke tagajärgi või mõjutab teid samamoodi märkimisväärselt, kui otsust (1) ei ole mis on vajalikud teie ja ettevõtte vahelise lepingu sõlmimiseks või täitmiseks või (2) ei ole lubatud liidu või liikmesriigi seadustega, mis kehtivad ettevõtte suhtes ja milles sätestatakse ka sobivad meetmed teie õiguste ja vabaduste kaitsmiseks ja (3) ei põhine teie selgesõnalisel nõusolekul.

Kui otsus (1) on vajalik teie ja ettevõtte vahelise lepingu sõlmimiseks või täitmiseks või (2) see põhineb teie selgesõnalisel nõusolekul, rakendab ettevõte sobivaid meetmeid teie õiguste ja vabaduste kaitseks ning õigustatud huvid, vähemalt õigus saada ettevõtte sekkumist, oma seisukohta avaldada ja otsust vaidlustada.

 

  • Andmekaitsega seotud nõusoleku tagasivõtmise õigus

 

   • Teil on Euroopa seadusandja antud õigus igal ajal tagasi võtta oma nõusolek teie isikuandmete töötlemiseks.
   • Kui soovite kasutada nõusoleku tagasivõtmise õigust, võite igal ajal meiega ühendust võtta. Võite meiega taotluse esitada aadressil [meiliga kaitstud] kasutada mõnda eespool nimetatud õigusi. Vaatame teie taotluse läbi ja oma äranägemise järgi austame teie taotlust mõistliku aja jooksul, kui peame seda vajalikuks.

 

Vastavus GDPR-ile  

 

 • Euroopa Liidus (EL) asuvate kasutajate jaoks teeb veebisait kõik mõistlikud jõupingutused, et tagada selle vastavus andmekaitse üldmäärusele (GDPR) (EL) 2016/679, nagu Euroopa Liit on kehtestanud andmete kogumise, kasutamise kohta , ja Euroopa Liidu liikmesriikide andmete säilitamine. Veebisait teeb kõik mõistlikud, et järgida teatamise, valiku, edastamise, turvalisuse, andmete terviklikkuse, juurdepääsu ja jõustamise nõudeid.

Küpsised

 

 • Kasutame tehnoloogiaid, näiteks küpsiseid, parema kasutajakogemuse loomiseks, sisu ja reklaami kohandamiseks, sotsiaalmeedia funktsioonide pakkumiseks ja veebisaidile liikluse analüüsimiseks. Kui see on asjakohane, kasutab veebisait küpsiste kontrollsüsteemi, mis võimaldab kasutajal esimesel veebisaidi külastusel lubada või keelata küpsiste kasutamist oma arvutis / seadmes.
 • Jagame teavet ka meie saidi kasutamise kohta usaldusväärsete sotsiaalmeedia-, reklaami- ja analüüsipartneritega. Kolmandad osapooled, sealhulgas Facebook ja Google, võivad teie veebisaitidelt teabe kogumiseks või vastuvõtmiseks kasutada küpsiseid, veebimajakaid ja muid salvestustehnoloogiaid ning kasutada seda teavet mõõtmisteenuste ja sihtreklaamide pakkumiseks.
 • Küpsised on väikesed arvutite või mobiilseadmete kõvakettale või mällu salvestatud failid, mis jälgivad, salvestavad ja salvestavad teavet kasutaja interaktsioonide ja veebisaidi kasutamise kohta. See võimaldab veebisaidil oma serveri kaudu pakkuda kasutajatele sellel veebisaidil kohandatud kogemusi.
 • Kasutajatele soovitatakse, et kui nad soovivad keelata sellel veebisaidil küpsiste kasutamise ja salvestamise oma arvuti kõvakettale, peaksid nad võtma oma veebibrauserite turbesätete kaudu vajalikud sammud, et blokeerida kõik selle veebisaidi ja selle väliste pakkujate küpsised.
 • Võime teatud teavet automaatselt koguda ja salvestada logifailidesse. See teave sisaldab Interneti-protokolli (IP) aadresse, brauseri tüüpi, Interneti-teenuse pakkujat (ISP), viitavaid / väljumislehti, opsüsteemi, kuupäeva / kellaaja templit ja klõpsuvoo andmeid. Seda teavet, mis ei tuvasta üksikuid kasutajaid, võime kasutada trendide analüüsimiseks, veebisaidi haldamiseks, kasutajate liikumise jälgimiseks veebisaidi ümbruses ja demograafilise teabe kogumiseks kogu meie kasutajaskonna kohta.
 • Võime jälgida suunavat URL-i (veebilehte, mille jätsite enne veebisaidile tulekut) ning teie külastatud veebisaidi lehti, linke ja graafikat. Me teeme seda seetõttu, et see võimaldab meil hinnata konkreetsete veebilehtede ja võimalike meie reklaamiprogrammide mainet ja reageerimisvõimet.
 • Küpsiste haldamine: paljud veebibrauserid võimaldavad teil oma eelistusi hallata. Saate seada oma brauseri küpsistest keelduma või teatud küpsised kustutama. Võimalik, et saate hallata muid tehnoloogiaid samal viisil kui küpsiste haldamist oma brauseri eelistuste abil.

 

Kolmanda osapoole lingid  

 

 • Veebisait võib sisaldada linke kolmandate osapoolte veebisaitidele, pistikprogrammidele ja rakendustele. Kui käesolevas privaatsuspoliitikas ei ole sätestatud teisiti, käsitletakse selles dokumendis ainult teie veebisaidil teie poolt kogutud teabe kasutamist ja avalikustamist. Teistel veebisaitidel, millele pääseb meie saidi kaudu linkide kaudu või on muul viisil oma privaatsuseeskirjad. Me ei vastuta kolmandate osapoolte privaatsuspoliitikate ega tavade eest. Meie veebisaidilt lahkumisel soovitame teil lugeda iga külastatud veebisaidi privaatsusteatist.

 

Selle privaatsusavalduse muudatused  

 

 • Võime neid privaatsuseeskirju aeg-ajalt muuta, ja kõik sellised muudatused kajastuvad veebisaidil koos privaatsuspoliitika uuendatud versiooniga ja te nõustute olema seotud muudatustega privaatsuseeskirjade värskendatud versioonis, kui kasutate Veebisait või selle teenused.
 • Te tunnistate ja nõustute, et teie kohustus on see veebisait ja käesolev poliitika perioodiliselt läbi vaadata ja olla teadlik muudatustest. Selle poliitika värskendused postitatakse sellele lehele.
 • Samuti võib aeg-ajalt veebisaidil olla teavet, mis sisaldab trükivigu, ebatäpsusi või väljajätmisi, mis võivad olla seotud teenuse kirjelduse, hinnakujunduse, saadavuse ja mitmesuguse muu teabega ning veebisait jätab endale õiguse parandada vigu, ebatäpsusi või puudusi ning muuta või värskendada teavet igal ajal ilma ette teatamata.

 

Võta meiega ühendust  

 

 • Kui teil on küsimusi meie privaatsuseeskirjade kohta, võtke meiega ühendust e-posti teel: [meiliga kaitstud]

 

Teie mõtted selle kohta

 

.

 

Kooskõlas mitmesuguste seaduste ja seadusega ette nähtud sätetega on HOMT LTD-l vaja säilitada andmed HOMT-tunnuseid ostnud / omavate isikute kohta.

 

Päring - vahetus teeb KYC juhuks, kui ostja ostab žetoone otse vahetuspunktist.

 

Mis saab siis, kui tegemist on peomüügiga, kus börsi pole kaasatud? kas on olemas mehhanism selle või kellegi registreerimiseks, et saada žetoone enamusosalus?

See veebisait kasutab küpsiseid ja küsib teie isikuandmeid sirvimiskogemuse parandamiseks.